Lesson Two: Grammar and song - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Listen and repeat

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

1. I go to school by motorbike.

Tạm dịch: Tôi đi học bằng xe máy

2. I walks to school.

Tạm dịch: Tôi đi bộ tới trường.

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)


Bài 3

3. Write. Point and say.

(Viết. Chỉ và nói)

Ví dụ:

0. I go by motorbike.

 Tôi đi bằng xe máy.

Lời giải chi tiết:

1.  I go by bus.

Tạm dịch: Tôi đi lại bằng xe bus.

2. I go by boat.

Tạm dịch: Tớ di chuyển bằng thuyền.

3. I go by car.

Tạm dịch: Mình đi bằng xe ô tô.

4. I walk.

Tạm dịch: Tôi đi bộ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close