Lesson One: Words - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Listen, point, and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- bus: xe buýt

- bike: xe đạp

- boat: thuyền

- car: ô tô

- truck: xe tải

- motorbike: xe máy

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


 

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình)

Lời giải chi tiết:

- bus: xe buýt

- bike: xe đạp

- boat: thuyền

- car: ô tô

- truck: xe tải

- motorbike: xe máy

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close