Lesson Two: Grammar and song – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Two: Grammar and song – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 


1. A: Is this your mom?

(Đây là mẹ bạn phải không?)

   B: Yes, it is.

(Ừ, đúng rồi đó.)

2. A: Is this your dad?

(Đây là bố bạn phải không?)

   B: No, it isn’t. This is my brother.

(Không, không phải. Đây là anh trai tôi.)

Bài 2

2. Listen and sing

(Nghe và hát) 


Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

3. Match the pictures to the words and say.

(Nói tranh với từ phù hợp. Nói)

Lời giải chi tiết:

2. grandma

Is this your grandma?

3. sister

Is this your sister?

4. dad

Is this your dad?

Tạm dịch:

2. bà

Đây có phải bà của bạn không?

3. chị/ em gái

Đây có phải chị/ em gái bạn không?

4. bố

Đây có phải bố của bạn không

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close