Lesson Three: Sounds and letters - Unit 5. Where's the ball? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Listen, point, and repeat. Write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


Lời giải chi tiết:

- nurse: y tá

- orange: quả cam

- pen: cái bút

-queen: nữ hoàng

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)

Bài 3

3. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- lion: con sư tử

- lollipop: kẹo mút

Bài 4

4. Look and point to the sounds n and p

(Nhìn và chỉ vào các âm n và p)

Lời giải chi tiết:

Con sư tử có một cây kẹo mút.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close