Lesson One: Words – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson One: Words – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 



Lời giải chi tiết:

- orange: màu cam

- pink: màu hồng

- brown: màu nâu

- purple: màu tím

Bài 2

2. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


Lời giải chi tiết:

- orange: màu cam

- pink: màu hồng

- brown: màu nâu

- purple: màu tím

Bài 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Point and say. Stick.

(Chỉ và nối. Dán hình.)

Phương pháp giải:

Học sinh sử dụng nhãn dán ở cuối sách để hoàn thành bài tập

Lời giải chi tiết:

- orange: màu cam

- pink: màu hồng

- brown: màu nâu

- purple: màu tím

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close