Lesson Four: Numbers - Unit 6. Where Grandma? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Tổng hợp giải các bài tập Lesson 4- Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát)


Bài 3

3. Count. Listen, find, and point.

(Đếm. Nghe, tìm, và chỉ)


Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Count and say.

(Đếm và nói)

Lời giải chi tiết:

- 19 bananas (19 quả chuối)

- 13 pears (13 quả lê)

- 17 apples (17 quả táo)

- 15 figs (15 quả sung)

- 14 mangoes (14 quả xoài)

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close