Giải mục 1 trang 111 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Cho đường tròn \(\left( O \right)\). Hãy vẽ góc \(xOy\) có đỉnh là tâm \(O\) của đường tròn đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 111 SGK Toán 9 Cánh diều

Cho đường tròn \(\left( O \right)\). Hãy vẽ góc \(xOy\) có đỉnh là tâm \(O\) của đường tròn đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để làm bài.

Lời giải chi tiết:

LT1

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 111 SGK Toán 9 Cánh diều

Trong Hình 47, coi mỗi khung đồng hồ là một đường tròn, kim giờ, kim phút là các tia. Số đo góc ở tâm trong mỗi hình 47a, 47b, 47c, 47d  là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Sử dụng thước đo độ để xác định.

Lời giải chi tiết:

- Số đo góc ở tâm trong mỗi hình 47a là: \(60^\circ \).

- Số đo góc ở tâm trong mỗi hình 47b là: \(90^\circ \).

- Số đo góc ở tâm trong mỗi hình 47c là: \(150^\circ \).

- Số đo góc ở tâm trong mỗi hình 47d là: \(180^\circ \).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close