Giải mục 2 trang 112, 113, 114 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Quan sát góc ở tâm \(AOB\) (khác góc bẹt) ở Hình 48, cho biết trong hai phần đường tròn được tô màu xanh và màu đỏ, phần nào nằm bên trong, phần nào nằm bên ngoài góc \(AOB\).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 112 SGK Toán 9 Cánh diều

Quan sát góc ở tâm \(AOB\) (khác góc bẹt) ở Hình 48, cho biết trong hai phần đường tròn được tô màu xanh và màu đỏ, phần nào nằm bên trong, phần nào nằm bên ngoài góc \(AOB\).

Phương pháp giải:

Dựa vào hình ảnh trực quan để đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

+ Phần được tô màu xanh nằm bên trong góc \(AOB\).

+ Phần được tô màu đỏ nằm bên ngoài góc \(AOB\).

LT2

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 114 SGK Toán 9 Cánh diều

Trong Hình 53, tìm số đo của các góc ở tâm \(\widehat {BOC};\widehat {DOA}\).

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức vừa học về số đo ở tâm để tính.

Lời giải chi tiết:

- Do số học sinh chọn môn Bóng bàn chiếm 15% số lượng học sinh nên số đo cung nhỏ \(BC\) bằng 15% số đo của cung cả đường tròn.

Vì thế, sđ$\overset\frown{BC}=\frac{15}{100}.360{}^\circ =54{}^\circ $.

Vì số đo của cung nhỏ \(BC\) bằng số đo của góc ở tâm \(\widehat {BOC} = 54^\circ \).

-  Do số học sinh chọn môn Bóng đá chiếm 40% số lượng học sinh nên số đo cung nhỏ \(AD\) bằng 40% số đo của cung cả đường tròn.

Vì thế, sđ$\overset\frown{AD}=\frac{40}{100}.360{}^\circ =144{}^\circ $.

Vì số đo của cung nhỏ \(AD\) bằng số đo của góc ở tâm \(\widehat {DOA} = 144^\circ \).

 • Giải mục 3 trang 115, 116 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Trong Hình 55, đỉnh của góc (AIB) có thuộc đường tròn hay không? Hai cạnh của góc chứa hai dây cung nào của đường tròn?

 • Giải bài tập 1 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Quan sát Hình 62, hãy cho biết: a) 6 góc ở tâm có hai cạnh lần lượt chứa hai trong bốn điểm \(A,B,C,D\); b) 4 góc nội tiếp có hai cạnh lần lượt chứa ba điểm trong bốn điểm.

 • Giải bài tập 2 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) và dây \(AB\) sao cho \(\widehat {AOB} = 90^\circ \). Giả sử \(M,N\) lần lượt là các điểm thuộc cung lớn \(AB\) và cung nhỏ \(AB\) (\(M,N\) khác \(A\) và \(B\)). a) Tính độ dài đoạn thẳng \(AB\) theo \(R\). b) Tính số đo các góc \(ANB\) và \(AMB\).

 • Giải bài tập 3 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Trong Hình 63, cho biết \(AB = OA\). a) Tính số đo góc \(AOB\). b) Tính số đo cung nhỏ \(AB\) và cung lớn \(AB\) của \(\left( O \right)\). c) Tính số đo góc \(MIN\). d) Tính số đo cung nhỏ \(MN\) và cung lớn \(MN\) của \(\left( I \right)\). e) Tính số đo góc \(MKN\).

 • Giải bài tập 4 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 64 mô tả các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm). Hãy cho biết các cung tương ứng với phần biểu diễn thành phần việt quất, táo, mật ong lần lượt có số đo là bao nhiêu độ.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close