Quảng cáo
 • Bài 1 trang 26

  Nghiệm của phương trình \(\frac{1}{x} - \frac{3}{{2x}} = \frac{1}{6}\) là: A. \(x = 3\) B. \(x = - 3\) C. \(x = 6\) D. \(x = - 6\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 26

  Nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 9\\x - y = - 1\end{array} \right.\) là: A. \(\left( {x;y} \right) = \left( {4,5} \right)\); B. \(\left( {x;y} \right) = \left( {5;4} \right)\); C. \(\left( {x;y} \right) = \left( { - 5; - 4} \right)\); D. \(\left( {x;y} \right) = \left( { - 4; - 5} \right)\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 26

  Giải các phương trình: a. \(\left( {3x + 7} \right)\left( {4x + 9} \right) = 0\); b. \(\left( {5x - 0,2} \right)\left( {0,3x + 6} \right) = 0\); c. \(x\left( {2x - 1} \right) + 5\left( {2x - 1} \right) = 0\); d. \({x^2} - 9 - \left( {x + 3} \right)\left( {3x + 1} \right) = 0\); e. \({x^2} - 10x + 25 = 5\left( {5 - x} \right)\); g. \(4{x^2} = {\left( {x - 12} \right)^2}\) Giải các phương trình: a. \(\left( {3x + 7} \right)\left( {4x + 9} \right) = 0\); b. \(\left( {5x - 0,2} \right)\left

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 26

  Giải các phương trình : a. \(\frac{{ - 6}}{{x + 3}} = \frac{2}{3}\); b. \(\frac{{x - 2}}{2} + \frac{1}{{2x}} = 0\); c. \(\frac{8}{{3x - 4}} = \frac{1}{{x + 2}}\); d. \(\frac{x}{{x - 2}} + \frac{2}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} = 1\); e. \(\frac{{3x - 2}}{{x + 1}} = 4 - \frac{{x + 2}}{{x - 1}}\); g. \(\frac{{{x^2}}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}} = 1 - \frac{1}{{x - 1}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 26

  Giải các hệ phương trình: a. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = - 2\\5x + 8y = 11\end{array} \right.\) b. \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 3y = - 2\\3x - 2y = - 3\end{array} \right.\) c. \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 4y = - 1\\ - 3x + 6y = 2\end{array} \right.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 26

  Một nhóm bạn trẻ cùng tham gia khởi nghiệp và dự định góp vốn là 240 triệu đồng, số tiền góp mỗi người là như nhau. Nếu có thêm 2 người tham gia cùng thì số tiền mỗi người góp giảm đi 4 triệu đồng. Hỏi nhóm bạn trẻ đó có bao nhiêu người?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 26

  Một nhóm công nhân cần phải cắt cỏ ở một số mặt sân cỏ. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng 3 máy cắt cỏ ngồi lái và 2 máy cắt cỏ đẩy tay trong 10 phút thì cắt được (2990{m^2}) cỏ. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng 4 máy cắt cỏ ngồi lái và 3 máy cắt cỏ đẩy tay trong 10 phút thì cắt được (4060{m^2}) cỏ. Hỏi trong 10 phút, mỗi loại máy trên sẽ cắt được bao nhiêu mét vuông cỏ?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 27

  Tại một buổi biểu diễn nhằm gây quỹ từ thiện, ban tổ chức đã bán 500 vé. Trong đó có hai loại vé: vé loại I giá 100 000 đồng; vé loại II giá 75 000 đồng. Tổng số tiền thu được từ bán vé là 44 500 000 đồng. Tính số vé bán ra của mỗi loại.

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 27

  Trong một đợt khuyến mãi, siêu thị giảm giá cho mặt hàng A là 20% và mặt hàng B là 15% so với giá niêm yết. Một khách hàng mua 2 món hàng A và 1 món hàng B thì số tiền phải trả số tiền là 362 000 đồng. Nhưng nếu mua trong khung giờ vàng thì mặt hàng A được giảm giá 30% và mặt hàng B được giảm giá 25% so với giá niêm yết. Một khách hàng mua 3 món hàng A và 2 món hàng B trong khung giờ vàng nên phải trả số tiền là 552 000 đồng. Tính giá niêm yết của mỗi mặt hàng A và B.

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 27

  Trong phòng thí nghiệm, cô Linh muốn tạo ra 500g dung dịch HCl 19% từ hai loại dung dịch HCl 10% và HCl 25%. Hỏi cô Linh cần dùng bao nhiêu gam cho mỗi loại dung dịch đó?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo