Quảng cáo
 • Mục 1 trang 29

  So sánh: a. \(5\frac{1}{4}\) và \(5,251\); b. \(\sqrt 5 \) và \(\sqrt {\frac{{26}}{5}} \).

  Xem chi tiết
 • Mục 2 trang 29, 30, 31

  So sánh: a. \(5\frac{1}{4}\) và \(5,251\); b. \(\sqrt 5 \) và \(\sqrt {\frac{{26}}{5}} \).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 33

  Chứng minh: a. \(\sqrt {29} - \sqrt 6 > \sqrt {28} - \sqrt 6 \); b. \(26,2 < 2a + 3,2 < 26,4\) với \(11,5 < a < 11,6\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 34

  Chứng minh: a. \(\frac{1}{{1\,.\,2}} + \frac{1}{{2\,.\,3}} + \frac{1}{{3\,.\,4}} < {a^2} + \frac{4}{5}\) với \(a \ne 0\); b. \(2m + 4 > 2n + 3\)với \(m > n\).

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 34

  a. Cho \(a > b > 0\). Chứng minh: \(\frac{1}{a} < \frac{1}{b}\). b. Áp dụng kết quả trên, hãy so sánh: \(\frac{{2022}}{{2023}}\) và \(\frac{{2023}}{{2024}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 34

  Chứng minh: \({x^2} + {y^2} \ge 2xy\) với mọi số thực \(x,y\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 34

  Nồng độ cồn trong máu (tiếng Anh là Blood Alcohol Content, viết tắt: BAC) được định nghĩa là tỉ lệ phần trăm lượng rượu (ethyl alcohol hoặc ethanol) trong máu của một người. Chẳng hạn, nồng độ cồn trong máu là 0,05% nghĩa là có 50mg rượu trong 100ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe gắn máy uống rượu bia khi tham gia giao thông như

  Xem chi tiết