Giải bài tập 1 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Quan sát Hình 62, hãy cho biết: a) 6 góc ở tâm có hai cạnh lần lượt chứa hai trong bốn điểm \(A,B,C,D\); b) 4 góc nội tiếp có hai cạnh lần lượt chứa ba điểm trong bốn điểm.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 62, hãy cho biết:

a) 6 góc ở tâm có hai cạnh lần lượt chứa hai trong bốn điểm \(A,B,C,D\);

b) 4 góc nội tiếp có hai cạnh lần lượt chứa ba điểm trong bốn điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa góc ở tâm, góc nội tiếp để trả lời.

Lời giải chi tiết

a)  6 góc ở tâm có hai cạnh lần lượt chứa hai trong bốn điểm \(A,B,C,D\) là: \(\widehat {AOB};\widehat {AOD};\widehat {AOC};\widehat {DOC};\widehat {DOB};\widehat {COB}\),

b) 4 góc nội tiếp có hai cạnh lần lượt chứa ba điểm trong bốn điểm là: \(\widehat {BAD};\widehat {ADC};\widehat {DCB};\widehat {CBA}\).

 • Giải bài tập 2 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) và dây \(AB\) sao cho \(\widehat {AOB} = 90^\circ \). Giả sử \(M,N\) lần lượt là các điểm thuộc cung lớn \(AB\) và cung nhỏ \(AB\) (\(M,N\) khác \(A\) và \(B\)). a) Tính độ dài đoạn thẳng \(AB\) theo \(R\). b) Tính số đo các góc \(ANB\) và \(AMB\).

 • Giải bài tập 3 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Trong Hình 63, cho biết \(AB = OA\). a) Tính số đo góc \(AOB\). b) Tính số đo cung nhỏ \(AB\) và cung lớn \(AB\) của \(\left( O \right)\). c) Tính số đo góc \(MIN\). d) Tính số đo cung nhỏ \(MN\) và cung lớn \(MN\) của \(\left( I \right)\). e) Tính số đo góc \(MKN\).

 • Giải bài tập 4 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 64 mô tả các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm). Hãy cho biết các cung tương ứng với phần biểu diễn thành phần việt quất, táo, mật ong lần lượt có số đo là bao nhiêu độ.

 • Giải bài tập 5 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Cho hai đường tròn \(\left( O \right),\left( I \right)\) cắt nhau tại hai điểm \(A,B\). Kẻ các đoạn thẳng \(AC,AD\) lần lượt là đường kính của hai đường tròn \(\left( O \right),\left( I \right)\). Chứng minh ba điểm \(B,C,D\) thẳng hàng.

 • Giải bài tập 6 trang 117 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Hãy sử dụng compa và thước thẳng để vẽ tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) và giải thích kết quả.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close