Giải câu hỏi trang 110, 111, 112, 113, 114 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cùng suy luận. Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Cùng suy luận. Sau khi thực hiện Bước 3, ta thấy có đúng một đường thẳng g được hiện ra. Điều này gợi cho em liên tưởng đến khẳng định nào?

Phương pháp giải:

Vẽ được đúng 1 đường thẳng qua 1 điểm và song song với đường thẳng cho trước

Lời giải chi tiết:

Em liên tưởng đến Tiên đề Euclid về đường thẳng song song: Qua một điểm nằm ngoài 1 đường thẳng, có 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

HĐ3

Cùng suy luận. Bạn Lan vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB theo các bước sau:

Đường thẳng g vẽ được có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB không?

Phương pháp giải:

Đường trung trực của đoạn thẳng AB là đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng g là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì g vuông góc với AB tại trung điểm C của AB.

Câu hỏi 1

Nếu cho trước đoạn thẳng AB = 4 cm cố định. Em vẽ được mấy tam giác thỏa mãn yêu cầu BC = 5 cm, CA = 6 cm?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ được

Lời giải chi tiết:

Em vẽ được 2 tam giác thỏa mãn yêu cầu. Vì đường tròn tâm A bán kính 6 cm cắt đường tròn tâm B bán kính 5 cm tại 2 điểm phân biệt.

Câu hỏi 2

Tam giác ABC có phải là tam giác nhọn không? Em hãy dùng công cụ Góc kiểm tra các góc của tam giác để trả lời câu hỏi đó.

Phương pháp giải:

Quan sát tam giác thu được

Lời giải chi tiết:

Tam giác ABC là tam giác nhọn

Ta thấy Tam giác ABC có 3 góc đều nhỏ hơn 90 độ nên tam giác ABC là tam giác nhọn

Luyện tập 1

Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, \(\widehat {BAC} = 50^\circ ;\widehat {ABC} = 60^\circ \)

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm

Bước 2: Vẽ góc \(\widehat {BAB'} = 50^\circ \)theo chiều ngược chiều kim đồng hồ

Bước 3: Vẽ \(\widehat {ABA'} = 60^\circ \)( theo chiều kim đồng hồ)

Bước 4: Chọn Điểm - Giao điểm của 2 đối tượng – Nhấp chuột trái vào tia AB’ và BA’. Ta được điểm C là giao điểm của 2 tia AB’ và BA’.

Bước 5: Vẽ đoạn thẳng AC, BC .

Ta được tam giác ABC cần vẽ.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2

Vẽ tam giác ABC vuông tại A có AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm

Bước 2: Vẽ đường tròn tâm B bán kính 6

Bước 3: Vẽ đường thẳng qua A vuông góc với AB

Bước 4: Tìm giao điểm C của đường tròn ở bước 2 và đường thẳng ở bước 3

Bước 5: Vẽ đoạn thẳng AC, BC

Ta được tam giác ABC cần vẽ

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close