Giải Bài 2 trang 114 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

a) Sử dụng phần mềm GeoGebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png. b) Dùng phần mềm GeoGebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Quảng cáo

Đề bài

a) Sử dụng phần mềm GeoGebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm GeoGebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Vẽ tam giác vuông biết độ dài 2 cạnh

b) Đo độ dài đoạn thẳng

Lời giải chi tiết

a) Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm

Bước 2: Vẽ đường thẳng qua A và vuông góc với AB bằng cách

Chọn công cụ Đường vuông góc, chọn đường vuông góc, nháy chuột vào điểm A và đoạn AB

Bước 3: Vẽ đoạn AC = 3 cm

Bước 4: Vẽ đoạn thẳng BC

Nháy chuột vào Hồ sơ. Chọn xuất bản. Chọn hiển thị đồ thị dạng hình rồi lưu ảnh dạng png

b) Bên trái màn hình hiển thị độ dài đoạn thẳng BC = 5 cm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close