Bài 11 tham gia giao thông an toàn trang 30, 31, 32, 33 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Xếp các biển báo giao thông dưới đây vào cột phù hợp và viết tên gọi của biển báo đó theo bảng bên dưới. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ hành vi đúng. Em sẽ khuyên gì cho các nhân vật trong mỗi hình sau. Nối mỗi hình vẽ với lời khuyên phù hợp. Hình nào vẽ bạn Nam đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn. Vì sao. Quan sát các hình gợi ý để giải ô chữ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xếp các biển báo giao thông dưới đây vào cột phù hợp và viết tên gọi của biển báo đó theo bảng bên dưới.


Biển báo chỉ dẫn

Biển báo cảnh báo

Biển báo cấm

 

 

 


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh, gọi tên các biển báo và xếp vào cột phù hợp.

- Hình 1: Biển cấm xe đạp

- Hình 2: Biển chỉ dẫn lối đi cho người tàn tật

- Hình 3: Biển cảnh báo có công trường thi công

- Hình 4: Biển cấm đi thẳng và rẽ trái

- Hình 5: Biển cấm ô tô quay đầu

- Hình 6: Biển chỉ dẫn trạm xăng

- Hình 7: Biển báo đường hầm

Lời giải chi tiết:

Biển báo chỉ dẫn

Biển báo cảnh báo

Biển báo cấm

- Hình 2: Biển chỉ dẫn lối đi cho người tàn tật

- Hình 6: Biển chỉ dẫn trạm xăng

- Hình 3: Biển cảnh báo có công trường thi công

- Hình 7: Biển báo đường hầm

- Hình 1: Biển cấm xe đạp

- Hình 4: Biển cấm đi thẳng và rẽ trái

- Hình 5: Biển cấm ô tô quay đầu

 

Câu 2

Đánh dấu tích vào □ ở hình chỉ hành vi đúng.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh xem những người trong đó thực hiện hành động gì? Hành động đó đúng hay sai?

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Em sẽ khuyên gì cho các nhân vật trong mỗi hình sau? Nối mỗi hình vẽ với lời khuyên phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức hình và đánh dấu vào những hoạt động em đã tham gia.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Hình nào vẽ bạn Nam đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn? Vì sao? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em.

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình và cho biết đâu là hình đội đúng.

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: Đội mũ lệch => Sai

- Hình 2: Đội mũ quá thấp, che mất tầm nhìn => Sai

- Hình 3: Chưa cài dây bảo hiểm => Sai

- Hình 4: Đội mũ ngược => Sai

- Hình 5: Đội mũ ngay ngắn, cài dây cẩn thận => Đúng

- Hình 6: Cầm mũ không đội => Sai

Câu 5

Quan sát các hình gợi ý để giải ô chữ.Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình và dựa vào ô chữ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

1. THẮT DÂY AN TOÀN

2. ĐI ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG

3. KHÔNG VƯỢT ĐÈN ĐỎ

4. MẶC ÁO PHAO

5. XẾP HÀNG

6. ĐƯỜNG CẤM

=> Hàng dọc: AN TOÀN

 

Quảng cáo
close