Bài 5 ôn tập chủ đề gia đình trang 15, 16 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những hoạt động mà em và gia đình đã cùng nhau thực hiện. Tìm và khoanh 5 từ chỉ nghề nghiệp (theo mẫu). Nối hình với ô chữ phù hợp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu tích vào □ ở hình chỉ những hoạt động mà em và gia đình đã cùng nhau thực hiện.


Phương pháp giải:

Em tự liên hệ gia đình mình và đánh dấu vào những hình ảnh chỉ hoạt động mà gia đình em đã cùng nhau thực hiện

- Hình 1: Cùng nhau chơi cầu lông

- Hình 2: Cùng đi dã ngoại

- Hình 3: Hát cho nhau nghe

- Hình 4: Cùng xem ti vi

- Hình 5: Cùng ăn tối

- Hình 6: Cùng đi siêu thị

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tìm và khoanh 5 từ chỉ nghề nghiệp (theo mẫu).


Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối hình với ô chữ phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh để biết người trong tranh đang làm gì? Việc làm ấy có tác dụng gì?

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close