Bài 9 ôn tập chủ đề trường học trang 25, 26 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (…). Vẽ mặt cười vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt mếu vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em không đồng tình. Nối hình với ô chữ phù hợp. Đánh dấu tích vào ô trống trước câu trả lời để chỉ cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (…)


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu trả lời ở cột bên trái để viết câu trả lời phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Vẽ mặt cười vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt mếu vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em không đồng tình.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và vẽ hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối hình với ô chữ phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc kĩ các ô chữ để nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đánh dấu tích vào □ trước câu trả lời để chỉ cách ứng xử của em trong tình huống sau.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ và đánh dấu vào ô phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close