Bài 12 hoạt động mua bán hàng hóa trang 34, 35, 36, 37, 38 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Đánh dấu tích vào ô trống dưới hình vẽ những hàng hóa mà gia đình em sử dụng hằng ngày. Em cùng gia đình thường mua hàng hóa ở đâu. Điền số từ 1 đến 4 vào hình tròn ở mỗi hình để mô tả đúng trình tự các bước mua bán hàng hóa. Tìm và khoảng 5 từ chỉ hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày (theo mẫu). Viết đ vào ô trống trước ý đúng, viết s vào ô trống trước ý chưa phù hợp. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những tình huống mà em đồng tình.Theo em, mẹ Lan quan sát kĩ để làm gì. Viết vào chỗ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu tích vào □ dưới hình vẽ những hàng hóa mà gia đình em sử dụng hằng ngày.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và nhận biết các loại đồ dùng hàng ngày của gia đình.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em cùng gia đình thường mua hàng hóa ở đâu? Tô màu vào hình gần giống với nơi em và gia đình thường đến mua hàng.

 

Phương pháp giải:

Em quan sát 3 hình ảnh để nhận biết chúng vẽ về gì?

Lời giải chi tiết:

- Hình 1: Mua hàng hóa ở chợ

- Hình 2: Mua hàng hóa ở siêu thị

- Hình 3: Mua hàng hóa ở tiệm tạp hóa

Câu 3

Điền số từ 1 đến 4 vào hình tròn ở mỗi hình để mô tả đúng trình tự các bước mua bán hàng hóa.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh để biết người mẹ đang thực hiện việc gì khi mua bán và sắp xếp thứ tự cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tìm và khoảng 5 từ chỉ hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết đ vào □ trước ý đúng, viết s vào □ trước ý chưa phù hợp.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đáp án và ghi chữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Đánh dấu tích vào □ ở hình chỉ những tình huống mà em đồng tình.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ từng bức hình và cho biết hành động của các nhận vật trong hình là gì? Em có đồng tình với hành động đó không?

- Hình 1: Chủ cửa hàng có thái độ không đúng khi khách lựa chọn đồ lâu.

- Hình 2: Nhân viên bán quần áo niềm nở giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

- Hình 3: Người mua hàng ở siêu thị định xé bao bì ra để kiểm tra sản phẩm

- Hình 4: Người mua hàng lựa chọn hàng hóa bằng cách nhìn nhãn sản phẩm

- Hình 5: Lựa chọn sản phẩm bị móp

- Hình 6: Tránh lựa chọn hộp sữa bị móp.

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Lan cùng mẹ đi chợ. Đến gian hàng bán thực phẩm, mẹ Lan cầm thực phẩm lên xem và quan sát kĩ trước khi mua. Theo em, mẹ Lan quan sát kĩ để làm gì?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Theo em, mẹ Lan quan sát kĩ để xem hạn sử dụng của sản phẩm.

Câu 8

Viết vào chỗ (…) tên những hàng hóa mà gia đình em đã mua trong tuần qua.


Phương pháp giải:

Em có thể hỏi mẹ về các loại hàng hóa mà gia đình đã mua trong tuần qua để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close