Bài 16 Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật trang 48, 49, 50 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Vẽ mặt cười vào ô trống dưới hình chỉ việc em đồng tình, vẽ mặt khóc vào ô trống dưới hình chỉ việc làm em không đồng tình. Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B. Viết nội dung 3 việc mà em sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật. Viết vào chỗ (...) lời khuyên của em đối với bạn Nam trong tình huống sau. Bạn Nam vừa uống xong hộp sữa. Bạn không biết bỏ hộp sữa vào thùng rác nào. Em hãy giúp bạn bằng cách đánh dấu tích vào ô trống cạnh hình phù hợp với n

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vẽ mặt cười vào ô trống dưới hình chỉ việc em đồng tình, vẽ mặt khóc vào ô trống dưới hình chỉ việc làm em không đồng tình.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết nội dung 3 việc mà em sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.


Lời giải chi tiết:

Việc làm 1: Không vứt rác thải bừa bãi.

Việc làm 2: Tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường sống với mọi người.

Việc làm 3: Tham gia các buổi ngoại khóa dọn dẹp rác thải quanh nơi em sống.


Câu 4

Viết vào chỗ (...) lời khuyên của em đối với bạn Nam trong tình huống sau.

Lời khuyên của em: ......................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................


Lời giải chi tiết:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, không phân biệt tuổi tác. Vì việc bảo vệ môi trường là bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân mình Nam nhé.


Câu 5

Bạn Nam vừa uống xong hộp sữa. Bạn không biết bỏ hộp sữa vào thùng rác nào. Em hãy giúp bạn bằng cách đánh dấu tích vào ô trống cạnh hình phù hợp với nhóm chất thải.


Phương pháp giải:

Vỏ hộ sữa là chất thải có thể tái sử dụng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close