Bài 21 Cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Quan sát hình và giải các ô chữ sau. Nối các ô chữ ở cột A và cột B sao cho phù hợp. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ (…) Đoán xem bạn nữ trong hình sẽ nói gì? Viết ra dự đoán của em vào chỗ (…). Nối các chấm để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh. Vẽ đường đi của không khí ở cơ quan hô hấp có trong bức hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình và giải các ô chữ sau.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối các ô chữ ở cột A và cột B sao cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ (…)

Nhờ hoạt động thở của cơ quan ……………………………. mà con người có thể sống được. Khí …………………. được đưa vào cơ thể khi ………….., khí ……………….. được thải ra khỏi cơ thể khi …………….


Lời giải chi tiết:

Nhờ hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà con người có thể sống được. Khí ô-xi được đưa vào cơ thể khi hít vào, khí các-bô-níc được thải ra khỏi cơ thể khi thở ra.

Câu 4

Đoán xem bạn nữ trong hình sẽ nói gì? Viết ra dự đoán của em vào chỗ (…).


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Nối các chấm để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh. Vẽ đường đi của không khí ở cơ quan hô hấp có trong bức hình.


Lời giải chi tiết:

Em hãy nối các chấm để cùng hòa thiện bức hình nhé!

Quảng cáo
close