Bài 4 giữ vệ sinh nhà ở trang 13, 14 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Quan sát hai hình sau và viết vào chỗ (…) câu trả lời của em. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những việc làm đúng giúp giữ sạch nhà ở. Điền số từ 1 đến 5 vào ô trống tương ứng với thứ tự các bước lau sàn nhà sạch và an toàn. Quan sát thật kĩ ngôi nhà em đang ở và hoàn thành phiếu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hai hình sau và viết vào chỗ (…) câu trả lời của em.

Em thích ngôi nhà số …. vì ……


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình và viết câu trả lời của mình.

Lời giải chi tiết:

Em thích ngôi nhà số 2 vì đồ đạc trong ngôi nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ngôi nhà cũng được vệ sinh sạch sẽ. Còn ngôi nhà số 1 thì rất bừa bãi, mất vệ sinh.

Câu 2

Đánh dấu tích vào □ ở hình chỉ những việc làm đúng giúp giữ sạch nhà ở.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh để nhận biết việc làm của mỗi người trong hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Điền số từ 1 đến 5 vào ô trống tương ứng với thứ tự các bước lau sàn nhà sạch và an toàn.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ý và sắp xếp theo trình tự phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Quan sát thật kĩ ngôi nhà em đang ở và hoàn thành phiếu sau

PHIẾU QUAN SÁT NHÀ Ở


Phương pháp giải:

Em dựa vào sự quan sát ngôi nhà của mình để hoàn thành bảng

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close