Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ (…) tên các loại cây được trồng hai bên đường dẫn vào nhà bạn nam. Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B. Quan sát các loài cây xung quanh em và viết tên cây vào chỗ (…) ở cột phù hợp. Nối các điểm theo thứ tự và tô màu để được bức hình hoàn chỉnh. Viết vào chỗ (…) tên cây và môi trường sống của cây đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ (…) tên các loại cây được trồng hai bên đường dẫn vào nhà bạn nam.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Quan sát các loài cây xung quanh em và viết tên cây vào chỗ (…) ở cột phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nối các điểm theo thứ tự và tô màu để được bức hình hoàn chỉnh. Viết vào chỗ (…) tên cây và môi trường sống của cây đó.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close