Bài 13 ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương trang 39, 40, 41 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Tô màu hình dưới đây theo hướng dẫn. Viết vào chỗ (…) tên phương tiện giao thông có trong hình và tên loại đường giao thông dành cho phương tiện này. Viết vào chỗ (…) tên những phương tiện giao thông mà em đã được đi. Đánh dấu + vào ô trống ở hình chỉ việc làm em đồng tình, viết dấu – vào ô trống ở hình chỉ việc làm em không đồng tình. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những thực phẩm em nên mua. Viết vào chỗ (…) lời nói của bạn nhỏ đối với mẹ trong tình huống sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tô màu hình dưới đây theo hướng dẫn. Viết vào chỗ (…) tên phương tiện giao thông có trong hình và tên loại đường giao thông dành cho phương tiện này.


Tên phương tiện giao thông:

Tên loại đường giao thông:


Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý để tô màu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Em tự tô màu theo hướng dẫn.

Tên phương tiện giao thông: Tàu hỏa

Tên loại đường giao thông: Đường sắt

Câu 2

Viết vào chỗ (…) tên những phương tiện giao thông mà em đã được đi.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Những phương tiện giao thông mà em đã được đi là: máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp

Câu 3

Đánh dấu + vào □ ở hình chỉ việc làm em đồng tình, viết dấu – vào □ ở hình chỉ việc làm em không đồng tình.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và cho biết em có đồng tình với các hình ảnh đó không?

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đánh dấu tích vào □ ở hình chỉ những thực phẩm em nên mua.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và đánh dấu vào ô trống ở hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết vào chỗ (…) lời nói của bạn nhỏ đối với mẹ trong tình huống sau.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ hình ảnh và viết lời nói thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close