Bài 15 Động vật sống ở đâu trang 45, 46, 47 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Nối hình con vật với nơi sống của chúng. Quan sát hình và điền từ thích hợp vào chỗ (...). Viết tên các con vật có trong hình vào nhóm thích hợp. Tìm và khoanh vào những điểm vẽ không đúng trong mỗi hình sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

câu 1

Nối hình con vật với nơi sống của chúng.


Lời giải chi tiết:

câu 2

Quan sát hình và điền từ thích hợp vào chỗ (...).


Lời giải chi tiết:

câu 3

Viết tên các con vật có trong hình vào nhóm thích hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tìm và khoanh vào những điểm vẽ không đúng trong mỗi hình sau.


Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close