Bài 10 đường giao thông trang 27, 28, 29 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông phù hợp. Viết lời giải vào chỗ (...) cho mỗi câu đố sau. Nối các điểm theo thứ tự để được các bức hình hoàn chỉnh. Viết tên phương tiện giao thông và tiện ích của chúng vào chỗ (...). Viết và vẽ về một phương tiện giao thông mà em thích nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và nối với loại đường phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết lời giải vào chỗ (...) cho mỗi câu đố sau.

Đường gì mà có đường ray

Xình xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi?

Là.....

Đường gì tài chạy sóng xô

Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi?

Là .....

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và vẽ hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Đường gì mà có đường ray

Xình xịch tàu chạy đêm ngày bạn ơi?

đường sắt

Đường gì tài chạy sóng xô

Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi?

đường thủy

Câu 3

Nối các điểm theo thứ tự để được các bức hình hoàn chỉnh. Viết tên phương tiện giao thông và tiện ích của chúng vào chỗ (...)


Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc kĩ các ô chữ để nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết và vẽ về một phương tiện giao thông mà em thích nhất.

Em thích đi trên ..... vì......

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Em thích đi trên ô tô vì đi ô tô không sợ mưa nắng.

Quảng cáo
close