Bài 6 một số sự kiện ở trường em trang 17, 18 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Nối hình với ô chữ phù hợp. Nhớ lại một sự kiện đã được tổ chức ở trường em và hoàn thành sơ đồ sau. Tô màu vào các ô có hoạt động mà em thích nhất. Đặt tên cho bức hình sau. Viết ra những hoạt động mà em muốn tham gia trong sự kiện đó. Đánh dấu tích vào ô trống chỉ hành vi nên làm, dấu x vào ô trống chỉ hành vi không nên làm trong hình sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối hình với ô chữ phù hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh xem các bạn học sinh trong hình đang thực hiện hoạt động gì và nối vào ô chữ phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nhớ lại một sự kiện đã được tổ chức ở trường em và hoàn thành sơ đồ sau. Tô màu vào các ô có hoạt động mà em thích nhất.

Phương pháp giải:

Em liên hệ thực tế trường em để hoàn thành sơ đồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đặt tên cho bức hình sau. Viết ra những hoạt động mà em muốn tham gia trong sự kiện đó.


Tên bức hình:

Những hoạt động em muốn tham gia:

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ bức hình và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Tên bức hình: Ngày hội môi trường

Những hoạt động em muốn tham gia: Quét dọn sân trường, chăm sóc cây cối quanh sân trường, làm các vật dụng từ đồ tái chế, tuyên truyền cho mọi người về việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Câu 4

Đánh dấu tích vào □ chỉ hành vi nên làm, dấu x vào □ chỉ hành vi không nên làm trong hình sau.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ hình ảnh và hoạt động của các bạn nhỏ trong hình để đánh dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close