Bài 23 Cơ quan bài tiết nước tiểu trang 68, 69 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ (…) tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nối các ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Tô màu các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu có trong hình sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ (…) tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối các ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

………………… là cơ quan có hình hạt đậu ở hai bên của ………………………… Nó giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan …………………………….. Nhờ thận mà cơ thể con người có thể thải các chất dư thừa, ………………………… ra ngoài cơ thể  dưới dạng.


Lời giải chi tiết:

Thận là cơ quan có hình hạt đậu ở hai bên của cột sống. Nó giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nhờ thận mà cơ thể con người có thể thải các chất dư thừa, độc hại ra ngoài cơ thể dưới dạng nước tiểu.


Câu 4

Tô màu các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu có trong hình sau.


Lời giải chi tiết:

Em hãy tô màu sác yêu thích của em vào các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu quan sát đực trong hình!

Các cơ quan cần tô màu

- Thận

- Ống dẫn nước tiểu

- Bóng đái

- Ống đái

Quảng cáo
close