Bài 24 Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu trang 70, 71 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Đánh dấu ✔ vào ◻ ở hình chỉ những việc em nên làm để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (…). Nối một ô chữ ở cột A với một số cách phòng bệnh ở cột B. Điền số từ 1 đến 4 vào ◻ ở các hình chỉ diễn biến của một câu chuyện. Viết vào chỗ (…) lời khuyên của em dành cho bạn Nam trong câu chuyện đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu vào ở hình chỉ những việc em nên làm để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (…).

Khi bạn cảm thấy đi ……………………., khó đi tiểu hoặc …………………. bộ phận bên ngoài của cơ quan bài tiết nước tiểu, bạn cần phải nói ngay với ………………… và đến các …………………………………… để khám, chữa bệnh.


Lời giải chi tiết:

Khi bạn cảm thấy đi tiểu buốt, khó đi tiểu hoặc ngứa bộ phận bên ngoài của cơ quan bài tiết nước tiểu, bạn cần phải nói ngay với người thân và đến các cơ sở y tế.

Câu 3

Nối một ô chữ ở cột A với một số cách phòng bệnh ở cột B.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Điền số từ 1 đến 4 vào ở các hình chỉ diễn biến của một câu chuyện. Viết vào chỗ (…) lời khuyên của em dành cho bạn Nam trong câu chuyện đó.

Bạn Nam nên: .....................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Lời giải chi tiết:

Bạn Nam nên: Uống đủ nước và đi tiểu khi cần để phòng tránh các bệnh, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

Quảng cáo
close