Giải bài tập 4.23 trang 90 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Góc nhọn \(\alpha \) có \(\cot \alpha = \sqrt 3 \). Số đo của góc \(\alpha \) là A. \({30^o}\). B. \({60^o}\). C. \({45^o}\). D. \({75^o}\).

Quảng cáo

Đề bài

Góc nhọn \(\alpha \) có \(\cot \alpha  = \sqrt 3 \). Số đo của góc \(\alpha \) là

A. \({30^o}\).

B. \({60^o}\).

C. \({45^o}\).

D. \({75^o}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

Lời giải chi tiết

Góc nhọn \(\alpha \) có \(\cot \alpha  = \sqrt 3 \) thì \(\alpha  = {30^o}\).

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close