Giải bài tập 4.21 trang 90 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Cho tam giác vuông có góc nhọn \(\alpha \). Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc \(\alpha \) là A. \(\sin \alpha \). B. \(\cos \alpha \). C. \(\tan \alpha \). D. \(\cot \alpha \).

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác vuông có góc nhọn \(\alpha \). Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc \(\alpha \) là

A. \(\sin \alpha \).

B. \(\cos \alpha \).

C. \(\tan \alpha \).

D. \(\cot \alpha \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm tỉ số lượng giác.

Lời giải chi tiết

Trong tam giác vuông có góc nhọn \(\alpha \), khi đó: Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là \(\tan \alpha \).

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close