Giải bài tập 2.34 trang 49 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Cho bất phương trình \(2x + 7 < 3x + 5\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. \( - 1\) là một nghiệm của bất phương trình đã cho. B. 0 là một nghiệm của bất phương trình đã cho. C. 2 là một nghiệm của bất phương trình đã cho. D. 3 là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bất phương trình \(2x + 7 < 3x + 5\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \( - 1\) là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

B. 0 là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

C. 2 là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

D. 3 là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bất phương trình để tìm nghiệm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}2x + 7 < 3x + 5\\2x - 3x < 5 - 7\\ - x <  - 2\\x > 2\end{array}\)

Vậy khẳng định A, B, C là khẳng định sai, khẳng định D là khẳng định đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close