Giải bài tập 2.31 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Chọn hãng xe nào? Nhà máy dự định tổ chức một chuyến du lịch cho 35 công nhân được bình chọn là lao động xuất sắc. Anh Tùng được giao nhiệm vụ tìm hiểu chi phí thuê xe ô tô chở công nhân đi du lịch. Dưới đây là giá thuê xe do hai hàng xe đưa ra: - Hãng A: Tiền thuê ban đầu là 2 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 8 nghìn đồng. - Hãng B: Tiền thuê ban đầu là 1,5 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 9 nghìn đồng. a) Lập bất phương trình diễn đạt giả định: “Tiền thuê xe của h

Quảng cáo

Đề bài

Chọn hãng xe nào?

Nhà máy dự định tổ chức một chuyến du lịch cho 35 công nhân được bình chọn là lao động xuất sắc. Anh Tùng được giao nhiệm vụ tìm hiểu chi phí thuê xe ô tô chở công nhân đi du lịch. Dưới đây là giá thuê xe do hai hàng xe đưa ra:

- Hãng A: Tiền thuê ban đầu là 2 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 8 nghìn đồng.

- Hãng B: Tiền thuê ban đầu là 1,5 triệu đồng, sau đó mỗi km của hành trình tính 9 nghìn đồng.

a) Lập bất phương trình diễn đạt giả định: “Tiền thuê xe của hãng A ít hơn tiền thuê xe của hãng B”.

b) Giải bất phương trình đó.

c) Nếu hành trình du lịch dự định của nhà máy dài 320km thì anh Tùng chọn hãng nào sẽ có lợi hơn về khoản phí thuê xe phải trả?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các giải bất phương trình để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Gọi mỗi km hành trình là \(x\left( {x > 0} \right)\) (km).

Tiền thuê xe của hãng A là: \(2\,\,000\,\,000 + 8000x\) (đồng).

Tiền thuê xe của hãng B là: \(1\,\,500\,\,000 + 9000x\) (đồng).

Bất phương trình diễn đạt giả định: “Tiền thuê xe của hãng A ít hơn tiền thuê xe của hãng B” là:

\(2\,\,000\,\,000 + 8000x < 1\,\,500\,\,000 + 9000x\).

b) \(2\,\,000\,\,000 + 8000x < 1\,\,500\,\,000 + 9000x\)

\(\begin{array}{l}8000x - 9000x < 1\,\,500\,\,0000 - 2\,\,000\,\,000\\ - 1000x <  - 500\,\,000\\x > 500.\end{array}\)

c) Nếu hành trình du lịch dự định của nhà máy dài 320km thì anh Tùng chọn hãng B sẽ có lợi hơn về khoản phí thuê xe phải trả.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close