Giải bài tập 2.21 trang 47 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) \(x < x + 1\) với mọi số thực \(x\); b) \(2x \ge x\) với mọi số thực \(x \ne 0\).

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \(x < x + 1\) với mọi số thực \(x\);

b) \(2x \ge x\) với mọi số thực \(x \ne 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng cách giải phương trình để đưa ra khẳng định đúng sai

Lời giải chi tiết

a) \(x < x + 1\)

\(\begin{array}{l}x - x < 1\\0 < 1.\end{array}\)

Vậy khẳng định “\(x < x + 1\) với mọi số thực \(x\)” là đúng.

b) \(2x \ge x\)

\(\begin{array}{l}2x - x \ge 0\\x \ge 0.\end{array}\)

Vậy khẳng định “\(2x \ge x\) với mọi số thực \(x \ne 0\)” là sai

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close