Giải bài tập 2.10 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Hãy chỉ ra các bất phương trình bậc nhất một ẩn trong những bất phương trình sau: a) \(5x \le 2\). b) \({t^2} + t > 1\). c) \(\frac{1}{{x + 1}} > 0\). d) \(3u + 2 < 0\).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra các bất phương trình bậc nhất một ẩn trong những bất phương trình sau:

a) \(5x \le 2\).

b) \({t^2} + t > 1\).

c) \(\frac{1}{{x + 1}} > 0\).

d) \(3u + 2 < 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn để xác định.

Lời giải chi tiết

Các bất phương trình bậc nhất một ẩn là: \(5x \le 2;\,\,3u + 2 < 0\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close