Giải bài tập 2.14 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy đưa ra hai cách khác nhau để trả lời câu hỏi dưới đây: “Bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\) nhận số nào trong các số sau làm nghiệm: \( - 3; - 2,55; - \frac{1}{7};\frac{2}{3};1,2\)?”. Trong hai cách đó, cách nào đòi hỏi ít tính toán hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy đưa ra hai cách khác nhau để trả lời câu hỏi dưới đây: “Bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\) nhận số nào trong các số sau làm nghiệm: \( - 3; - 2,55; - \frac{1}{7};\frac{2}{3};1,2\)?”. Trong hai cách đó, cách nào đòi hỏi ít tính toán hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Cách 1: Thay từng số vào bất phương trình.

+ Cách 2: Giải bất phương trình.

Lời giải chi tiết

+ Cách 1:

- Thay \(x =  - 3\) vào hai vế của bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\), ta có: \( - 9 <  - 12\).

Đây là một khẳng định sai.

Vậy \(x =  - 3\) không phải là một nghiệm của bất phương trình.

- Thay \(x =  - 2,55\) vào hai vế của bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\), ta có: \( - 8,1 <  - 9,75\).

Đây là một khẳng định sai.

Vậy \(x =  - 2,55\) không phải là một nghiệm của bất phương trình.

- Thay \(x =  - \frac{1}{7}\) vào hai vế của bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\), ta có: \(\frac{{ - 23}}{7} < \frac{{16}}{7}\).

Đây là một khẳng định đúng.

Vậy \(x =  - \frac{1}{7}\) là một nghiệm của bất phương trình.

- Thay \(x = \frac{2}{3}\) vào hai vế của bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\), ta có: \( - \frac{5}{3} < \frac{{19}}{3}\).

Đây là một khẳng định đúng.

Vậy \(x = \frac{2}{3}\) là một nghiệm của bất phương trình.

- Thay \(x = 1,2\) vào hai vế của bất phương trình \(2x - 3 < 5x + 3\), ta có: \( - 0,6 < 9\).

Đây là một khẳng định đúng.

Vậy \(x = 1,2\) là một nghiệm của bất phương trình.

+ Cách 2:

\(\begin{array}{l}2x - 3 < 5x + 3\\2x - 5x < 3 + 3\\ - 3x < 6\\x >  - 2.\end{array}\)

Do \( - 3 <  - 2\) nên \(x =  - 3\) không phải một nghiệm của bất phương trình.

Do \( - 2,55 <  - 2\) nên \(x =  - 2,55\) không phải là một nghiệm của bất phương trình.

Do \( - \frac{1}{7} >  - 2\) nên \(x =  - \frac{1}{7}\) là một nghiệm của bất phương trình.

Do \(\frac{2}{3} >  - 2\) nên \(x = \frac{2}{3}\) là một nghiệm của bất phương trình.

Do \(1,2 >  - 2\) nên \(x = 1,2\) là một nghiệm của bất phương trình.

Vậy, trong hai cách, các giải bất phương trình đòi hỏi ít tính toán hơn.

 • Giải bài tập 2.15 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Dưới đây là hai lời giải do hai bạn Mai và Bình đưa ra cho bài toán “Giải bất phương trình \( - 0,5x + 6 < 2x - 9\)”. Hãy tìm các sai lầm (nếu có) trong mỗi lời giải và giải thích vì sao. + Lời giải của bạn Mai: \(\begin{array}{l} - 0,5x + 6 < 2x - 9\\ - 0,5x - 2x > - 9 - 6\\ - 2,5x > - 15\\x < 6.\end{array}\) + Lời giải của bạn Bình: \(\begin{array}{l} - 0,5x + 6 < 2x - 9\\ - 0,5x - 2x < - 9 - 6\\ - 2,5x < - 15\\x < 6.\end{array}\)

 • Giải bài tập 2.16 trang 45 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Bạn Trung lấy một số nhân với 3 rồi cộng thêm 5 và có kết quả là số âm. Có thể nói gì về số bạn Trung đã chọn ban đầu?

 • Giải bài tập 2.17 trang 45 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Bạn Nam có 150 000 đồng. Nam đã mua hộp bút vẽ hết 45 000 đồng và mua sách hết 38 000 đồng. Nam định mua thêm vở. Mỗi quyển vở giá 8 500 đồng. Hỏi bạn Nam có thể mua nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở?

 • Giải bài tập 2.18 trang 45 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Nhân dịp kỉ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, nhà trường dự định tổ chức cho học sinh khối lớp 9 xem phim ở rạp Chiến Thắng. Rạp Chiến Thắng đề xuất hai phương án trả tiền vé như sau: + Phương án 1: Tính mỗi vé 50 nghìn đồng. + Phương án 2: Trả khoản phí ban đầu là 400 nghìn đồng rồi sau đó tính mỗi vé 45 nghìn đồng. a) Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phim thì nhà trường nên chọn phương án nào? b) Với bao nhiêu học sinh đăng kí thì nhà trường sẽ có lợi hơn nếu trả theo phương án 2?

 • Giải bài tập 2.13 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Giải bất phương trình: a) \(3x + 2 \le 8\). b) \(2x - 5 < 4x + 7\). c) \( - 0,4x + 3 < - 1,2x + 5\). d) \(\frac{7}{3}u + 3 \ge 2u - 1\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close