Giải bài tập 2.18 trang 45 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Nhân dịp kỉ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, nhà trường dự định tổ chức cho học sinh khối lớp 9 xem phim ở rạp Chiến Thắng. Rạp Chiến Thắng đề xuất hai phương án trả tiền vé như sau: + Phương án 1: Tính mỗi vé 50 nghìn đồng. + Phương án 2: Trả khoản phí ban đầu là 400 nghìn đồng rồi sau đó tính mỗi vé 45 nghìn đồng. a) Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phim thì nhà trường nên chọn phương án nào? b) Với bao nhiêu học sinh đăng kí thì nhà trường sẽ có lợi hơn nếu trả theo phương án 2?

Quảng cáo

Đề bài

Nhân dịp kỉ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, nhà trường dự định tổ chức cho học sinh khối lớp 9 xem phim ở rạp Chiến Thắng. Rạp Chiến Thắng đề xuất hai phương án trả tiền vé như sau:

+ Phương án 1: Tính mỗi vé 50 nghìn đồng.

+ Phương án 2: Trả khoản phí ban đầu là 400 nghìn đồng rồi sau đó tính mỗi vé 45 nghìn đồng.

a) Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phim thì nhà trường nên chọn phương án nào?

b) Với bao nhiêu học sinh đăng kí thì nhà trường sẽ có lợi hơn nếu trả theo phương án 2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách giải bất phương trình để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phí thì nhà trường, phương án 1 phải trả:

\(50.75 = 3750\) (nghìn đồng).

Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phí thì nhà trường, phương án 2 phải trả:

\(400 + 45.75 = 3775\)(nghìn đồng).

Vậy Nếu có 75 học sinh đăng kí xem phí thì nhà trường nên chọn phương án 1.

b) Gọi số học sinh đăng kí tham gia xem phim là \(x\) (bạn).

Để nhà trường có lợi khi trả phương án 2 thì:

\(\begin{array}{l}400 + 45x < 50x\\50x - 45x > 400\\5x > 400\\x > 80.\end{array}\)

Vậy với ít nhất 81 học sinh đăng kí tham gia thì nhà trường sẽ có lợi khi trả phương án 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close