Giải bài tập 1 trang 72 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Căn bậc hai của 16 là: A. 4. B. 4 và – 4. C. 256. D. 256 và – 256.

Quảng cáo

Đề bài

Căn bậc hai của 16 là:

A. 4.

B. 4 và – 4.

C. 256.

D. 256 và – 256. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức “Căn bậc hai của một số thực a không âm là số thực x sao cho \(x_{}^2 = a\)” để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

Ta thấy \(4_{}^2 = 16\) và \(\left( { - 4} \right)_{}^2 = 16\).

Vậy ta chọn Đáp án B.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close