Giải bài tập 2 trang 72 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Nếu (sqrt x = 9) thì (x) bằng: A. 3. B. 3 hoặc – 3. C. 81. D. 81 hoặc – 81.

Quảng cáo

Đề bài

Nếu \(\sqrt x  = 9\) thì \(x\) bằng:

A. 3.

B. 3 hoặc – 3.

C. 81.

D. 81 hoặc – 81.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức “Căn bậc hai của một số thực a không âm là số thực x sao cho \(x_{}^2 = a\)” để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

Ta thấy: \(9_{}^2 = 81\) nên \(x = 81\).

Vậy ta chọn Đáp án C.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close