Giải bài 9 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Trong các chuỗi liên tục sau đây: Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Kết quả hình ảnh cho Trong các chuỗi liên tục sau đây: Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Lời giải chi tiết

Kết quả hình ảnh cho Trong các chuỗi liên tục sau đây: Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài