Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 93 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 93 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

 • pic

  Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

 • pic

  Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam ?

 • pic

  Bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

 • pic

  Bài 2 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao người ta cần trồng nhiều cây xanh để giảm bớt tác hại của ô nhiễm không khí ?

 • pic

  Bài 3 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 47.1, hình 47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc (hình 47.1B) khi có mưa. Tại sao ?

 • pic

  Bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

 • pic

  Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ? Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

 • Quảng cáo

Gửi bài