Giải bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem ly thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Lời giải chi tiết

Ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê để rừng (gọi là rừng phòng hộ) chắn gió, chắn sóng, chống xói lở, bảo vệ đê biển. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài