Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 105 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 105 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.

 • pic

  Bài 2 trang 106 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về vai trò của Vi khuẩn và địa y.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 106 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Thế nào là sự dị dưỡng? Nêu sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh. Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng

 • pic

  Bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

 • pic

  Bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 18 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

 • pic

  Bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

 • pic

  Bài 5 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao quần áo để nơi ẩm thấp lại xuất hiện những chấm đen và nhanh bị rách ?

 • pic

  Bài 6 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6:Nêu đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh sản của mốc trắng và nấm rơm.

 • pic

  Bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 7 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

 • Quảng cáo

Gửi bài