Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 105 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 105 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.

 • pic

  Bài 2 trang 106 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về vai trò của Vi khuẩn và địa y.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 106 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Thế nào là sự dị dưỡng? Nêu sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh. Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng

 • pic

  Bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

 • pic

  Bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 18 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

 • pic

  Bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

 • pic

  Bài 5 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao quần áo để nơi ẩm thấp lại xuất hiện những chấm đen và nhanh bị rách ?

 • pic

  Bài 6 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6:Nêu đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh sản của mốc trắng và nấm rơm.

 • pic

  Bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 7 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 8 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 8 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm gì?

 • pic

  Bài 9 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 9 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?

 • pic

  Bài 10 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 10 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh mốc trắng và nấm rơm qua bảng sau :

 • pic

  Bài 11 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 11 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao nói: Địa y là một dạng sống đặc biệt?

 • pic

  Bài 12 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 12 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của địa y trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

 • pic

  Bài 13 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 13 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước?

 • pic

  Bài 14 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 14 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi đi tham quan thiên nhiên

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 109 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 109 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 110 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 110 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh ?

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 trang 111 SBT Sinh học 6

  Giải bài 11,12,13,14,15 trang 111 Sách bài tập Sinh học 6: Địa y là một sinh vật đặc biệt vì địa y

Gửi bài