Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 18 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

 • pic

  Bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

 • pic

  Bài 5 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao quần áo để nơi ẩm thấp lại xuất hiện những chấm đen và nhanh bị rách ?

 • pic

  Bài 6 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6:Nêu đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh sản của mốc trắng và nấm rơm.

 • pic

  Bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 7 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

 • pic

  Bài 8 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 8 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm gì?

 • pic

  Bài 9 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 9 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?

 • pic

  Bài 10 trang 108 SBT Sinh học 6

  Giải bài 10 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh mốc trắng và nấm rơm qua bảng sau :

 • Quảng cáo

Gửi bài