Giải bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Đề bài

Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Nội dung nhận xét

Đặc điểm vi khuẩn

1. Kích thước

 

2. Cấu tạo

 

3. Dinh dưỡng

 

4. Phân bố

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vi khuẩn

Lời giải chi tiết

Nội dung kích thước                

Đặc điểm vi khuẩn

1. Kích thước

Rất nhỏ, mỗi tế bào từ 1 đến vài phần nghìn milimet.

2. Cấu tạo

-Gồm những cơ thể đơn bào riêng lẻ hoặc xếp thành từng đám, từng chuỗi.

-Tế bào có vách bao bọc, chưa có nhân hoàn chỉnh.

3. Dinh dưỡng

Dị dưỡng: kí sinh hoặc hoại sinh, một số ít dị dưỡng.

4. Phân bố

Rất rộng rãi trong thiên nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 107
Gửi bài