Quảng cáo
 • pic

  Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6: Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được.

 • pic

  Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6: Em hãy giải thích tại sao: Khi trồng đậu, bông, chè, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6: Quan sát sơ đồ cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non (hình 15 SGK), hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6: Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

 • pic

  Bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

 • pic

  Bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

 • pic

  Bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6

  Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn.

 • pic

  BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6

  Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ?

 • pic

  BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6

  Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Gửi bài Gửi bài