Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Quảng cáo

Đề bài

Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân

Lời giải chi tiết

- Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ trong thân.

- Để nhân giống nhanh các cây ăn quả như : cam. bười. hồng xiêm... nhân dân ta thường dùng biện pháp chiết cành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 29
Gửi bài