Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6: Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

 • pic

  Bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6: Thân cây dài ra do bộ phận nào? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

 • pic

  Bài 4 trang 28 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 28 SBT Sinh học 6: Quan sát sơ đồ cắt ngang thân cây trưởng thành và điền tên các bộ phận tương ứng với các số trên sơ đồ.

 • pic

  Bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

 • pic

  Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 18.1 SGK, nêu đặc điểm, tên thân biến dạng và chức năng đối với cây.

Gửi bài