Giải bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6: Thân cây dài ra do bộ phận nào? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không?

Đề bài

Thân cây dài ra do bộ phận nào? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thân dài ra do đâu

Lời giải chi tiết

- Thân cây dài ra do phần ngọn, vì ở phần ngọn có mô phân sinh ngọn, các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra.

- Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau :

+ Cây thân cỏ, thân leo (mướp, bí...) dài ra rất nhanh.

+ Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, như bạch đàn, chò...

+ Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả, còn khi tỉa cành cây tập trung phát triển chiểu cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài