Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6: Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Đề bài

Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài của thân

Lời giải chi tiết

- Thân cây gồm những bộ phận sau:

+ Thân chính.

+ Cành.

+ Chồi ngọn.

+ Chồi nách.

- Sự giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

+ Đều là chồi nách, nằm ở nách lá trên cây hoặc trên cành.

+ Đều có mầm lá bao bọc.

- Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

+ Chồi lá: bên trong mầm lá là mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.

+ Chồi hoa: bên trong mầm lá là mầm hoa sẽ phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài