Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Đề bài

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân

Lời giải chi tiết

Dụng cụ:

- Bình thuỷ tinh chứa nước pha màu (mực đỏ hoặc tím

- Dao con.

- Kính lúp.

- Một cành hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc, hoa hồng).

Tiến hành thí nghiệm: 

- Cắm cành hoa vào bình đựng nước màu và để ra chỗ thoáng.

- Sau một thời gian, quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.

- Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu.

Kết luận: Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyến nhờ mạch gỗ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài