Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 93 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 93 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

 • pic

  Bài 2 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

 • pic

  Bài 4 trang 94 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 94 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam ?

Gửi bài